Thông báoThông báo bảo trìDanh sách những token bị hủy niêm yết lúc 03:00 UTC 10 tháng 10, 2023 (BTCR, DFM, GRB, MET, MBN, THE)

Danh sách những token bị hủy niêm yết lúc 03:00 UTC 10 tháng 10, 2023 (BTCR, DFM, GRB, MET, MBN, THE)

Ngày xuất bản: lúc 2:27 11 tháng 10, 2023 (UTC+0)

Các token được liệt kê bên dưới dự kiến ​​sẽ bị hủy niêm yết tại ProBit Global:

 • Bitcurate (BTCR)
 • Defi on MCW (DFM)
 • Global Reward Bank (GRB)
 • Metronome (MET)
 • Membrana (MBN)
 • THENODE (THE)

Hãy lưu ý những ngày quan trọng sau đây:

 • lúc 3:00 10 tháng 10, 2023 (UTC+0)
 • Tiền nạp được đóng lại.
 • Các cặp giao dịch bị xóa và tất cả các lệnh mở đều bị hủy.
 • lúc 6:00 10 tháng 11, 2023 (UTC+0)
 • Tất cả tiền rút đều bị đóng.
 • Người dùng phải rút token trước ngày này, mọi token còn lại sau thời hạn sẽ bị mất.
 • Nếu việc rút tiền bị tạm ngưng vui lòng liên hệ trực tiếp với nhóm dự án. ProBit Global không thể hỗ trợ các vấn đề về nút hoặc bảo trì xảy ra trên mạng chính của token.

ProBit Global cố gắng cung cấp trải nghiệm giao dịch an toàn nhất cho tất cả người dùng của chúng tôi. Để đạt được mục tiêu này, tất cả các nhóm tham gia đều phải tuân thủ các tiêu chuẩn cao trong quá trình đánh giá danh sách định kỳ. Hãy yên tâm, quy trình ra quyết định đằng sau khả năng hủy niêm yết sẽ không được xem nhẹ và chỉ được hoàn thiện theo một loạt biện pháp thẩm định sâu rộng nhằm ưu tiên sự an toàn của người dùng. Đối với bất kỳ câu hỏi hoặc hỗ trợ chung nào, hãy liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ sẵn lòng hỗ trợ.