Thông báoThông báo bảo trì[Đã hoàn thành] ProBit Global sẽ tạm dừng rút tiền trên Fantom (FTM) để hỗ trợ bảo trì ví

[Đã hoàn thành] ProBit Global sẽ tạm dừng rút tiền trên Fantom (FTM) để hỗ trợ bảo trì ví

Ngày xuất bản: lúc 8:51 7 tháng 7, 2023 (UTC+0)

Cập nhật lúc 0:00 10 tháng 7, 2023 (UTC+0):

Việc bảo trì ví đã hoàn tất và việc rút tiền đã tiếp tục như bình thường.

Xin lưu ý các lịch trình chính sau đây:

  • lúc 5:00 7 tháng 7, 2023 (UTC+0): Tạm dừng rút tất cả các token trên mạng Fantom (FTM).
  • Sẽ được thông báo: Chúng tôi sẽ thông báo cho người dùng về việc nối lại rút tiền sau khi mạng đã được xác minh là ổn định.

Giao dịch tất cả các token trên mạng Fantom (FTM) vẫn tiếp tục như bình thường và sẽ không bị ảnh hưởng bởi việc bảo trì ví.

Cảm ơn sự hỗ trợ của bạn,

ProBit Global