Thông báoThông báo bảo trìProBit Global hỗ trợ Hardfork Klaytn (KLAY) Cypress Mainnet

ProBit Global hỗ trợ Hardfork Klaytn (KLAY) Cypress Mainnet

Ngày xuất bản: lúc 6:43 20 tháng 3, 2023 (UTC+0)

ProBit Global hỗ trợ Klaytn (KLAY) Cypress Mainnet hardfork. Xin lưu ý các lịch trình chính sau đây:

  • lúc 15:00 16 tháng 4, 2023 (UTC+0): Tạm dừng gửi và rút tất cả các token trên blockchain Klaytn.
  • Bạn có thể tìm kiếm “KLAY” trên trang “Trạng thái Gửi và Rút tiền” để biết danh sách đầy đủ các token bị ảnh hưởng.
  • lúc 16:01 16 tháng 4, 2023 (UTC+0):  Ước tính thời gian hard fork.
  •  Sẽ thông báo: Chúng tôi sẽ thông báo cho người dùng về việc nối lại tiền gửi và rút tiền của KLAY sau khi quá trình nâng cấp hoàn tất và mạng đã được xác minh là ổn định.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng tham khảo những điều sau đây:

https://www.klaytn.foundation/klaytn-v1-10-2-release-notes/