Thông báoThông báo bảo trìProBit Global tạm ngưng nạp, rút và giao dịch Orberium (OTC)

ProBit Global tạm ngưng nạp, rút và giao dịch Orberium (OTC)

Ngày xuất bản: lúc 3:00 29 tháng 1, 2023 (UTC+0)

Do yêu cầu chính thức của nhóm dự án Orberium (OTC), tiền gửi, rút tiền và giao dịch OTC đã bị tạm dừng trên ProBit Global, có hiệu lực ngay lập tức. Tất cả các đơn đặt hàng hiện có đã bị hủy bỏ.

Orberium đang cố gắng hết sức để giải quyết các lỗ hổng và khôi phục hoạt động bình thường càng sớm càng tốt. Việc đình chỉ tạm thời sẽ có hiệu lực cho đến khi có thông báo mới. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ trực tiếp với Nhóm token OTC: