Thông báoSự kiệnSự kiện IEO Metarix (MTRX) - Nhận ngay 100% tiền thưởng!

Sự kiện IEO Metarix (MTRX) - Nhận ngay 100% tiền thưởng!

Ngày xuất bản: lúc 1:45 15 tháng 9, 2022 (UTC+0)

Thời gian diễn ra: 06/07/2022 lúc 10:00 giờ UTC+7 đến khi kết thúc IEO

Ngày phân phối: TGE (Ngày niêm yết)

 Nhận 100% phần thưởng MTRX!

Giá MTRX IEO: $ 0,065 / MTRX

Tất cả các giao dịch mua IEO sẽ nhận được tiền thưởng MTRX tương đương với 100% tổng số tiền đã mua. Nhân đôi số tiền mua hàng của bạn miễn phí!

Ví dụ:

Vòng IEO

Lượng mua IEO

Phần thưởng (100%)

IEO vòng 1

2.000 MTRX

2.000 MTRX

IEO vòng

1.000 MTRX

1.000 MTRX

Token sẽ nhận vào được ngày niêm yết

6.000 MTRX

⭐️Mẹo: Các giao dịch mua bằng PROB đủ điều kiện để nhận thêm 5% trên 100% tiền thưởng. Phần thưởng này sẽ được phân phối theo lịch trình.

▶ Điều khoản & Điều kiện:

  • Tổng phần thưởng cho sự kiện này được giới hạn ở mức 4.500.000 MTRX token.
  • Phần thưởng từ sự kiện này tách biệt với phần thưởng 5% khi mua bằng token PROB. Nếu bạn đã mua ít nhất 2,000 MTRX bằng PROB, bạn sẽ nhận được thêm 2,100 MTRX hoặc 105% MTRX bổ sung làm tiền thưởng. (5% từ mua PROB + 100% từ sự kiện Mua IEO).
  • Ngày công bố và phân phối tiền thưởng có thể thay đổi trong một số trường hợp nhất định của ProBit Global và / hoặc Metarix.
  • Ngày diễn ra sự kiện có thể thay đổi hoặc bị hủy bỏ trong một số trường hợp nhất định của ProBit Global và Metarix mà không cần thông báo trước.
  • ProBit Global có quyền loại những người tham gia sự kiện lạm dụng tham gia vào các hoạt động độc hại như tạo nhiều tài khoản.