Thông báoTin tứcMua Crypto bằng PHP trên GEO Pay – 0% Fees until April 26, 2024

Mua Crypto bằng PHP trên GEO Pay – 0% Fees until April 26, 2024

Ngày xuất bản: lúc 2:46 25 tháng 3, 2024 (UTC+0)

ProBit Global sẽ triển khai chương trình khuyến mãi kéo dài một tháng phối hợp với nhà cung cấp dịch vụ thanh toán GEO Pay, cho phép người dùng mua BTC, ETH, USDT, v.v. bằng cách sử dụng Philippine Peso (PHP), đồng thời trả phí 0%.

GEO Pay  là mạng thanh toán hàng đầu, được tạo ra như một cổng để nhận, gửi và trao đổi tiền địa phương cũng như tài sản kỹ thuật số. GEO Pay vượt xa việc mua thẻ thông thường bằng Visa và Mastercard bằng cách cung cấp các phương thức thanh toán mới như GCash và Maya.

Thời gian:

lúc 0:00 26 tháng 3, 2024 (UTC+0)lúc 0:00 26 tháng 4, 2024 (UTC+0)

Điều khoản và Điều kiện

  • ProBit Global có quyền tạm dừng hoặc ngừng sự kiện theo quyết định riêng của mình.
  • ProBit Global có quyền hủy bỏ hoặc sửa đổi các quy tắc sự kiện theo quyết định riêng của mình.
  • ProBit Global có quyền giải thích cuối cùng về kết quả của những sự kiện này.