Thông báoSự kiệnCuộc thi giao dịch Galactix Zone (GXZ)

Cuộc thi giao dịch Galactix Zone (GXZ)

Ngày xuất bản: lúc 2:30 15 tháng 9, 2023 (UTC+0)

Link cuộc thi giao dịch GXZ

Thời gian diễn ra: lúc 7:00 19 tháng 9, 2023 (UTC+0) - lúc 7:00 3 tháng 10, 2023 (UTC+0)

Tổng phần thưởng: 300.000 GXZ

 Yêu cầu tham gia sự kiện:

Tối thiểu 100 PROB phải được stake để đủ điều kiện tham gia sự kiện này và PROB đã stake không thể giảm trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi.

Stake PROB: https://www.probit.com/stake/PROB
Hướng dẫn Stake:
 https://www.probit.com/vi-vn/hc/360039717011

Giao dịch GXZ, Nhận GXZ

Cuộc thi giao dịch sẽ được tổ chức cho cặp giao dịch GXZ/USDT. Tổng cộng 300.000 GXZ sẽ được phân phối cho 20 nhà giao dịch có khối lượng lớn nhất theo thứ tự này.

Top 1: 18.600 GXZ

Top 2: 18.225 GXZ

Top 3: 17.850 GXZ

Top 4: 17.475 GXZ

Top 5: 17.100 GXZ

Top 6: 16.725 GXZ

Top 7: 16.350 GXZ

Top 8: 15.975 GXZ

Top 9: 15.600 GXZ

Top 10: 15.225 GXZ

Top 11: 14.850 GXZ

Top 12: 14.475 GXZ

Top 13: 14.100 GXZ

Top 14: 13.725 GXZ

Top 15: 13.350 GXZ

Top 16: 12.975 GXZ

Top 17: 12.600 GXZ

Top 18: 12.225 GXZ

Top 19: 11.850 GXZ

Top 20: 10.725 GXZ

Nhận phí giao dịch thấp khi stake PROB

Stake PROB sẽ mở khóa phí giao dịch thấp hơn dựa trên cấp độ thành viên của bạn, được xác định bởi số tiền bạn stake. Số tiền stake PROB cao hơn sẽ nhận được phí giao dịch thấp nhất, vì vậy hãy stake PROB của bạn để bắt đầu hưởng lợi.

 Các điều khoản và điều kiện

  • Phải stake tối thiểu 100 PROB để tham gia tất cả các cuộc thi giao dịch.
  • PROB đã stake của người dùng phải được duy trì và không được giảm trong thời gian diễn ra cuộc thi.
  • Xếp hạng cạnh tranh giao dịch được xác định theo tổng khối lượng giao dịch, được quy đổi thành USDT.
  • Có thể có sự khác biệt giữa bảng xếp hạng và kết quả thực tế do bảng xếp hạng được cập nhật định kỳ.
  • Phần thưởng sẽ được phân phối cho ví ProBit Global trong vòng hai tuần sau khi kết thúc Cuộc thi giao dịch.
  • ProBit Global có toàn quyền hủy bỏ hoặc sửa đổi các quy tắc của sự kiện.
  • ProBit Global bảo lưu quyền giải thích cuối cùng về kết quả của những sự kiện này.
  • Trong trường hợp hòa, số tiền PROB nắm giữ sẽ được sử dụng để xác định người chiến thắng.