Thông báoThông báo bảo trìProBit Global huỷ niêm yết Tripedia (TRIPEDIA)

ProBit Global huỷ niêm yết Tripedia (TRIPEDIA)

Ngày xuất bản: lúc 8:40 14 tháng 4, 2023 (UTC+0)

Theo yêu cầu chính thức của nhóm, ProBit Global sẽ tiến hành hủy niêm yết TRIPEDIA. Xin lưu ý các thông tin sau:

  • lúc 1:05 12 tháng 4, 2022 (UTC+0):
  • Đã đóng nạp TRIPEDIA.
  • lúc 1:00 14 tháng 4, 2023 (UTC+0):
  • Các cặp giao dịch TRIPEDIA/USDT và TRIPEDIA/BTC đã bị xóa và tất cả các lệnh mở đã bị hủy.
  • lúc 1:00 12 tháng 5, 2023 (UTC+0):
  • Đã đóng rút TRIPEDIA.
  • Người dùng phải rút token trước khi lúc 1:00 12 tháng 5, 2023 (UTC+0), mọi token còn lại sau thời hạn sẽ bị hủy bỏ.

Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ trực tiếp với nhóm Tripedia: