Thông báoThông báo bảo trìProBit Global tạm dừng VÀ gửi, rút tiền và giao dịch tiền xu (VÀ) để hỗ trợ bảo trì ví

ProBit Global tạm dừng VÀ gửi, rút tiền và giao dịch tiền xu (VÀ) để hỗ trợ bảo trì ví

Ngày xuất bản: lúc 7:30 30 tháng 11, 2023 (UTC+0)

Xin lưu ý các lịch trình chính sau:

  • lúc 6:20 30 tháng 11, 2023 (UTC+0) : VÀ đình chỉ gửi, rút tiền và giao dịch.
  • Sẽ được thông báo: Chúng tôi sẽ thông báo cho người dùng về việc tiếp tục gửi, rút tiền và giao dịch.  

Cảm ơn sự hỗ trợ của bạn,

ProBit toàn cầu