Thông báoThông báo bảo trì[Đã hoàn thành] ProBit Global thông báo nâng cấp hệ thống

[Đã hoàn thành] ProBit Global thông báo nâng cấp hệ thống

Ngày xuất bản: lúc 3:05 24 tháng 1, 2024 (UTC+0)

Cập nhật lúc 3:00 26 tháng 1, 2024 (UTC+0):

Việc nâng cấp hệ thống đã hoàn tất và lệnh đặt có thể bị hủy.

Giao dịch sẽ tiếp tục vào lúc lúc 3:30 26 tháng 1, 2024 (UTC+0).

Để nâng cao hiệu suất nền tảng của chúng tôi, ProBit Global sẽ tiến hành nâng cấp hệ thống từ lúc 0:30 26 tháng 1, 2024 (UTC+0) đến lúc 3:00 26 tháng 1, 2024 (UTC+0).

Xin vui lòng lưu ý các chi tiết sau:

  1. Tất cả các dịch vụ của ProBit Global, bao gồm rút, nạp, giao dịch và các chức năng khác liên quan đến tài khoản sẽ bị tạm dừng trong thời gian nâng cấp này.
  2. Thời gian hoàn thành ước tính có thể thay đổi tùy thuộc vào tiến độ công việc nâng cấp. Chúng tôi sẽ đưa ra thông báo sau khi quá trình nâng cấp hoàn tất.
  3. Sau khi hệ thống hoạt động trở lại, 30 phút đầu tiên sẽ được chỉ định là "Giai đoạn chuẩn bị giao dịch". Trong thời gian này, người dùng sẽ có thể hủy các lệnh đặt hiện có nhưng không thể đặt lệnh mới. Kết quả là sẽ không có giao dịch nào được thực hiện.
  4. Các yêu cầu rút token hiện tại sẽ được xử lý tuần tự sau khi hệ thống hoạt động trở lại.

Người dùng có thể yên tâm rằng tất cả số tiền đều an toàn và sẽ không bị ảnh hưởng bởi việc nâng cấp theo lịch trình.

Chúng tôi xin lỗi vì bất kỳ sự bất tiện nào mà điều này có thể gây ra và cảm ơn sự kiên nhẫn và hỗ trợ của người dùng trong suốt quá trình này.

Trân trọng,

Đội ngũ ProBit Global