Thông báoThông báo bảo trì[Đã hoàn thành] ProBit Global hỗ trợ nâng cấp mạng Bitcoin Cash (BCH)

[Đã hoàn thành] ProBit Global hỗ trợ nâng cấp mạng Bitcoin Cash (BCH)

Ngày xuất bản: lúc 5:26 10 tháng 5, 2023 (UTC+0)

Cập nhật lúc 13:10 15 tháng 5, 2023 (UTC+0):

Việc nâng cấp mạng Bitcoin Cash (BCH) đã hoàn tất và tiền gửi và rút tiền đã hoạt động trở lại bình thường.

Xin lưu ý các lịch trình chính sau đây:

  • lúc 11:00 15 tháng 5, 2023 (UTC+0): Tạm dừng gửi và rút token Bitcoin Cash (BCH).
  • lúc 12:00 15 tháng 5, 2023 (UTC+0): Thời gian nâng cấp mạng ước tính
  • Sẽ được thông báo: Chúng tôi sẽ thông báo cho người dùng về việc nối lại tiền gửi và rút tiền sau khi quá trình nâng cấp hoàn tất và mạng đã được xác minh là ổn định. 

Giao dịch token Bitcoin Cash (BCH) vẫn tiếp tục như bình thường và sẽ không bị ảnh hưởng bởi việc nâng cấp mạng.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng tham khảo những điều sau đây:

https://www.binance.com/en/support/announcement/binance-will-support-the-bitcoin-cash-bch-network-upgrade-5b99b3ffdb4f4954aa5896ad269c5433 

Thank you for your support,

ProBit Global