Thông báoSự kiệnCuộc thi giao dịch Harry Potter Finance (HPF)

Cuộc thi giao dịch Harry Potter Finance (HPF)

Ngày xuất bản: lúc 6:00 10 tháng 8, 2023 (UTC+0)

Trang cuộc thi giao dịch HPF

Thời gian sự kiện: lúc 6:00 11 tháng 8, 2023 (UTC+0) - lúc 9:00 25 tháng 8, 2023 (UTC+0)

Tổng phần thưởng: 6.000 HPF

 Yêu cầu tham gia sự kiện:

Tối thiểu 100 PROB phải được stake để đủ điều kiện tham gia sự kiện này và PROB đã stake không thể giảm trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi.

Stake PROB: https://www.probit.com/stake/PROB
Hướng dẫn Stake:
: https://www.probit.com/vi-vn/hc/360039717011 

Giao dịch HPF, Nhận HPF

Cuộc thi giao dịch sẽ được tổ chức cho cặp giao dịch HPF/USDT. Tổng cộng 6.000 HPF sẽ được phân phối cho 20 nhà giao dịch có khối lượng hàng đầu theo thứ tự này.

Top 1: 372 HPF

Top2: 364,5 HPF

Top3: 357 HPF

Top4: 349,5 HPF

Top5: 342 HPF

Top6: 334,5 HPF

Top7: 327 HPF

Top8: 319,5 HPF

Top9: 312 HPF

Top10: 304,5 HPF

Top11: 297 HPF

Top12: 289,5 HPF

Top13: 282 HPF

Top14: 274,5 HPF

Top15: 267 HPF

Top16: 259,5 HPF

Top17: 252 HPF

Top18: 244,5 HPF

Top19: 237 HPF

Top20: 214,5 HPF

Nhận phí giao dịch thấp khi stake PROB

Stake PROB sẽ mở khóa phí giao dịch thấp hơn dựa trên cấp độ thành viên của bạn, được xác định bởi số tiền bạn stake. Số tiền stake PROB cao hơn sẽ nhận được phí giao dịch thấp nhất, vì vậy hãy stake PROB của bạn để bắt đầu hưởng lợi.

 Các điều khoản và điều kiện

  • Phải stake tối thiểu 100 PROB để tham gia tất cả các cuộc thi giao dịch.
  • PROB đã stake của người dùng phải được duy trì và không được giảm trong thời gian diễn ra cuộc thi.
  • Xếp hạng cạnh tranh giao dịch được xác định theo tổng khối lượng giao dịch, được quy đổi thành USDT.
  • Có thể có sự khác biệt giữa bảng xếp hạng và kết quả thực tế do bảng xếp hạng được cập nhật định kỳ.
  • Phần thưởng sẽ được phân phối cho ví ProBit Global trong vòng hai tuần sau khi kết thúc Cuộc thi giao dịch.
  • ProBit Global có toàn quyền hủy bỏ hoặc sửa đổi các quy tắc của sự kiện.
  • ProBit Global bảo lưu quyền giải thích cuối cùng về kết quả của những sự kiện này.
  • Trong trường hợp hòa, số tiền PROB nắm giữ sẽ được sử dụng để xác định người chiến thắng.