Thông báoThông báo bảo trìProBit Global Hủy niêm yết Presearch (PRE)

ProBit Global Hủy niêm yết Presearch (PRE)

Ngày xuất bản: lúc 8:49 31 tháng 8, 2023 (UTC+0)

Theo yêu cầu chính thức của nhóm, ProBit Global sẽ hủy niêm yết PRE. Hãy lưu ý những ngày quan trọng sau đây:

  • lúc 8:00 31 tháng 8, 2023 (UTC+0)
  • Đã đóng nạp tiền
  • Các cặp giao dịch hiện tại (PRE/USDT, PRE/BTC) đã được loại bỏ
  • Tất cả các lệnh mở đã bị hủy
  • lúc 8:00 4 tháng 11, 2023 (UTC+0)
  • Đã đóng rút tiền
  • Người dùng phải rút token trước ngày này, mọi token còn lại sau thời hạn sẽ bị mất.

Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ trực tiếp với nhóm Presearch:

Cảm ơn sự hỗ trợ của bạn,

ProBit Global