Thông báoThông báo bảo trì[Đã hoàn thành] ProBit Global Hỗ Trợ Nâng Cấp Mạng Lưới Stellar (XLM)

[Đã hoàn thành] ProBit Global Hỗ Trợ Nâng Cấp Mạng Lưới Stellar (XLM)

Ngày xuất bản: lúc 6:00 29 tháng 1, 2024 (UTC+0)

Cập nhật lúc 2:18 31 tháng 1, 2024 (UTC+0):

Việc bảo trì đã hoàn tất và việc gửi và rút tiền trên Stellar (XLM) đã hoạt động trở lại như bình thường.

Vui lòng lưu ý các lịch trình quan trọng sau đây:

  • lúc 9:00 30 tháng 1, 2024 (UTC+0): Tạm ngừng nạp/rút tất cả token trên Stellar (XLM) Network.
  • lúc 15:00 30 tháng 1, 2024 (UTC+0): Nâng cấp mạng lưới
  • Sẽ được thông báo sau: Chúng tôi sẽ thông báo cho người dùng về việc nạp và rút tiền lại sau khi nâng cấp hoàn thành và mạng lưới đã được xác minh là ổn định.

Giao dịch các token trên Stellar Network (XLM) tiếp tục diễn ra bình thường và sẽ không bị ảnh hưởng bởi việc nâng cấp.

Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo: Stellar | Hướng dẫn nâng cấp giao thức 20.

Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của người dùng,

ProBit Global