Thông báoThông báo bảo trìProBit Global tạm dừng nạp và rút tiền của 12 nền tảng

ProBit Global tạm dừng nạp và rút tiền của 12 nền tảng

Ngày xuất bản: lúc 14:14 16 tháng 12, 2022 (UTC+0)

Cập nhật {{Ngày 18 tháng 12 năm 2022, 09:00 UTC+7}}:

 Tất cả các giao dịch rút tiền và nạp tiền hiện đã trở lại bình thường.

Do việc bảo trì để kiểm tra nạp và rút tiền của 12 nền tảng đã bị tạm ngưng:

 1. MATIC
 2. VEX
 3. XDC
 4. BNC (BEP2)
 5. TOMO
 6. ZYN
 7. OMNI
 8. BTC
 9. KLAY
 10.  XLM
 11.  EOS
 12.  ERGO

 • Chúng tôi sẽ cung cấp một bản cập nhật khác ngay khi có thể rút tiền và gửi tiền.
 • Giao dịch vẫn không bị ảnh hưởng.

Cảm ơn sự thông cảm của bạn,

ProBit Global