Thông báoThông báo bảo trìXGP thông báo phát hành token bổ sung

XGP thông báo phát hành token bổ sung

Ngày xuất bản: lúc 8:00 11 tháng 12, 2023 (UTC+0)

ProBit Global đã được thông báo rằng XGP sẽ tiến hành phát hành thêm token lưu hành để chuẩn bị cho việc phát triển hệ sinh thái.

Xin lưu ý các lịch trình chính sau:        

  • lúc 9:00 11 tháng 12, 2023 (UTC+0):
  • 450.000.000.000 token XGP dự kiến ​​được phát hành

Những người nắm giữ XGP được thông báo rằng việc cung cấp token XGP có thể thay đổi tùy theo số lượng token mới được phát hành. Người nắm giữ cũng được thông báo rằng một phần XGP có thể được đốt để hỗ trợ phát triển hệ sinh thái sau khi token XGP mới được phát hành.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ trực tiếp với dự án XGP: