Thông báoThông báo bảo trìProBit Global hỗ trợ hoán đổi token Windfall Token (WFT)

ProBit Global hỗ trợ hoán đổi token Windfall Token (WFT)

Ngày xuất bản: lúc 2:42 17 tháng 4, 2023 (UTC+0)

ProBit Global sẽ hỗ trợ hoán đổi token Windfall Token (WFT) sắp tới. Xin lưu ý các lịch trình chính sau đây:

  • lúc 12:00 13 tháng 4, 2023 (UTC+0): WFT tạm ngưng tiền gửi và rút tiền
  • lúc 14:00 13 tháng 4, 2023 (UTC+0): WFT tạm ngừng giao dịch
  • Tất cả các lệnh đang mở sẽ bị huỷ
  • To Be Announced: WFT token sẽ được hoán đổi sang địa chỉ hợp đồng mới
  • Địa chỉ hợp đồng mới

https://bscscan.com/token/0x876866eF03d1bD9cC7afDC2DF9Bf21b21A57af04 

  • To Be Announced: Chúng tôi sẽ thông báo cho người dùng về việc nối lại tiền gửi, rút ​​tiền và giao dịch sau khi quá trình hoán đổi token hoàn tất và mạng đã được xác minh là ổn định.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ trực tiếp với Nhóm WFT Token: