Thông báoThông báo bảo trìProBit Global tạm dừng nạp, rút ​​tiền và giao dịch Medifakt (FAKT)

ProBit Global tạm dừng nạp, rút ​​tiền và giao dịch Medifakt (FAKT)

Ngày xuất bản: lúc 5:06 27 tháng 9, 2023 (UTC+0)

Vui lòng lưu ý các ngày quan trọng sau:        

  • lúc 4:30 27 tháng 9, 2023 (UTC+0): FAKT tạm ngưng nạp tiền, rút ​​​​tiền và giao dịch.
  • Sẽ được thông báo: Chúng tôi sẽ thông báo cho người dùng về việc tiếp tục gửi, rút ​​tiền và giao dịch.

Người dùng có thể yên tâm rằng tất cả tiền đều an toàn và sẽ không bị ảnh hưởng bởi việc tạm dừng nạp, rút ​​tiền và giao dịch.

Cảm ơn sự thông cảm của bạn,

ProBit Global