Thông báoThông báo bảo trìProBit Global hỗ trợ nâng cấp mạng ProximaX Sirius Chain (XPX)

ProBit Global hỗ trợ nâng cấp mạng ProximaX Sirius Chain (XPX)

Ngày xuất bản: lúc 2:45 3 tháng 1, 2024 (UTC+0)

Xin lưu ý các lịch trình chính sau:

  • lúc 9:00 4 tháng 1, 2024 (UTC+0) :
  • Tạm dừng gửi và rút tiền mã thông báo ProximaX (XPX).
  • Bạn có thể tìm kiếm “XPX” trên trang Trạng thái gửi và rút tiền .
  • lúc 14:20 4 tháng 1, 2024 (UTC+0) :
  • Được công bố:
  • Chúng tôi sẽ thông báo cho người dùng về việc tiếp tục gửi và rút tiền sau khi quá trình nâng cấp hoàn tất và mạng đã được xác minh là ổn định.

Giao dịch XPX/USDT vẫn tiếp tục như bình thường và sẽ không bị ảnh hưởng bởi hoạt động nâng cấp và hard fork. Để biết thêm thông tin về việc nâng cấp mạng, vui lòng tham khảo nội dung sau:

Cảm ơn sự hỗ trợ của bạn,

ProBit toàn cầu