Thông báoThông báo bảo trì[Đã hoàn thành] ProBit Global hỗ trợ hoán đổi token quản trị Curio (CGT)

[Đã hoàn thành] ProBit Global hỗ trợ hoán đổi token quản trị Curio (CGT)

Ngày xuất bản: lúc 0:57 25 tháng 3, 2024 (UTC+0)

Cập nhật lúc 2:50 25 tháng 4, 2024 (UTC+0):

Việc hoán đổi đã hoàn tất và việc nạp, rút ​​token và giao dịch Token quản trị Curio (CGT) đã tiếp tục như bình thường.

ProBit Global hỗ trợ hoán đổi token Curio Governance Token (CGT). Xin lưu ý các lịch trình chính sau đây:                

  • {{Ngày 24 tháng 3 năm 2024, 02:30 UTC}}:
  • Curio Governance Token (CGT) tạm dừng gửi, rút ​ và giao dịch. Tất cả các lệnh mở đều bị hủy.
  • Bạn có thể tìm kiếm “CGT” trên trang Trạng thái nạp và rút .
  • Chi tiết trao đổi Token quản trị Curio (CGT):
  • Token Curio Governance Token (CGT) sẽ được hoán đổi sang hợp đồng mới với tỷ lệ 1:1
  • Người nắm giữ token CGT không cần thực hiện hành động nào
  • Token trên địa chỉ hợp đồng cũ sẽ bị đốt cháy một cách hiệu quả
  • Sẽ được thông báo: Chúng tôi sẽ thông báo cho người dùng sau khi quá trình hoán đổi hoàn tất và việc gửi, rút ​​token và giao dịch đã được tiếp tục. 

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ trực tiếp với Dự án token quản trị Curio (CGT):

Cảm ơn sự hỗ trợ của người dùng,

ProBit Global