Thông báoThông báo bảo trìProBit Global tạm dừng việc nạp/rút tiền và giao dịch trên GERA Coin (GERA)

ProBit Global tạm dừng việc nạp/rút tiền và giao dịch trên GERA Coin (GERA)

Ngày xuất bản: lúc 5:20 8 tháng 9, 2022 (UTC+0)

Do yêu cầu chính thức của nhóm dự án GERA Coin (GERA), việc nạp/rút tiền và giao dịch GERA đã bị tạm dừng trên ProBit Global có hiệu lực ngay lập tức. Tất cả các lệnh giao dịch hiện tại đã bị hủy bỏ.

GERA Coin đang cố gắng hết sức để giải quyết các lỗ hổng bảo mật và sẽ khôi phục hoạt động bình thường càng sớm càng tốt. Việc tạm dừng tạm thời sẽ vẫn có hiệu lực cho đến khi có thông báo mới. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập vào phần sau: https://twitter.com/GeraCoin/status/1567538962410995713

Cảm ơn sự thông cảm của bạn,

ProBit Global