Thông báoThông báo bảo trì[Hoàn thành] ProBit Global tạm dừng hoạt động nạp và rút Bitcoin Cash (BCH) để hỗ trợ bảo trì ví

[Hoàn thành] ProBit Global tạm dừng hoạt động nạp và rút Bitcoin Cash (BCH) để hỗ trợ bảo trì ví

Ngày xuất bản: lúc 1:31 13 tháng 6, 2023 (UTC+0)

Cập nhật lúc 5:20 16 tháng 6, 2023 (UTC+0):

Quá trình bảo trì ví BCH đã hoàn tất, các khoản tiền nạp và rút tiền đã hoạt động trở lại như bình thường.

Xin lưu ý các lịch trình chính sau đây:        

  • lúc 14:30 9 tháng 6, 2023 (UTC+0): Tạm dừng nạp và rút token Bitcoin Cash (BCH).
  • Sẽ được thông báo: Chúng tôi sẽ thông báo cho người dùng về việc nối lại tiền nạp và rút tiền sau khi bảo trì hoàn tất và mạng đã được xác minh là ổn định.

Giao dịch token Bitcoin Cash (BCH) vẫn tiếp tục như bình thường và sẽ không bị ảnh hưởng bởi việc nâng cấp mạng.

Cảm ơn sự hỗ trợ của bạn,

ProBit Global