Thông báoThông báo bảo trìProBit Global Hủy niêm yết Mythril (MYTH)

ProBit Global Hủy niêm yết Mythril (MYTH)

Ngày xuất bản: lúc 7:15 3 tháng 8, 2023 (UTC+0)

Cập nhật lúc 1:30 7 tháng 8, 2023 (UTC+0):

Quá trình hủy niêm yết đã hoàn tất và việc phân bổ token đã được hoàn tất.

Theo yêu cầu chính thức của nhóm, ProBit Global sẽ hủy niêm yết MYTH.

Xin lưu ý những ngày quan trọng sau đây:

  • lúc 5:00 3 tháng 8, 2023 (UTC+0)
  • Đóng nạp và rút tiền MYTH.
  • Cặp giao dịch MYTH/USDT đã bị xóa và tất cả các lệnh mở đã bị hủy.
  • Người dùng sẽ được phân bổ 0,000000060589735 ETH cho mỗi 1 MYTH được nắm giữ

Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ trực tiếp với nhóm Mythril:

Để biết thêm thông tin https://twitter.com/omniv3rse_/status/1686935332514902016 

Cảm ơn hỗ trợ của bạn,

ProBit Global