Thông báoSự kiệnCuộc thi giao dịch Monetas (MNTG)

Cuộc thi giao dịch Monetas (MNTG)

Ngày xuất bản: lúc 5:13 10 tháng 1, 2023 (UTC+0)

Link tham gia cuộc thi giao dịch MNTG

Thời gian đăng ký: lúc 8:00 12 tháng 1, 2023 (UTC+0) - lúc 8:00 19 tháng 1, 2023 (UTC+0)

Tổng ngân sách: 5.000 MNTG

Giao dịch MNTG, nhận thưởng MNTG

Tổng cộng 5.000 MNTG sẽ được phân phối cho top 20 người có khối lượng giao dịch cao nhất theo thứ tự này.

Top 1: 310 MNTG

Top 2: 303,75 MNTG

Top 3: 297,5 MNTG

Top 4: 291,25 MNTG

Top 5: 285 MNTG

Top 6: 278,75 MNTG

Top 7: 272,5 MNTG

Top 8: 266,25 MNTG

Top 9: 260 MNTG

Top 10: 253,75 MNTG

Top 11: 247,5 MNTG

Top 12: 241,25 MNTG

Top 13: 235 MNTG

Top 14: 228,75 MNTG

Top 15: 222,5 MNTG

Top 16: 216,25 MNTG

Top 17: 210 MNTG

Top 18: 203,75 MNTG

Top 19: 197,5 MNTG

Top 20: 178,75 MNTG

Nhận phí giao dịch thấp khi stake PROB

Stake PROB sẽ mở khóa phí giao dịch thấp hơn dựa trên cấp độ thành viên của bạn, được xác định bởi số tiền bạn stake. Số tiền stake PROB cao hơn sẽ nhận được phí giao dịch thấp nhất, vì vậy hãy stake PROB của bạn để bắt đầu hưởng lợi.

 Các điều khoản và điều kiện

  • Xếp hạng cạnh tranh giao dịch được xác định theo tổng khối lượng giao dịch, được quy đổi thành USDT.
  • Có thể có sự khác biệt giữa bảng xếp hạng và kết quả thực tế do bảng xếp hạng được cập nhật định kỳ.
  • Phần thưởng sẽ được phân phối cho ví ProBit Global trong vòng hai tuần sau khi kết thúc Cuộc thi giao dịch.
  • ProBit Global có toàn quyền hủy bỏ hoặc sửa đổi các quy tắc của sự kiện.
  • ProBit Global bảo lưu quyền giải thích cuối cùng về kết quả của những sự kiện này.
  • Trong trường hợp hòa, số tiền PROB nắm giữ sẽ được sử dụng để xác định người chiến thắng