Thông báoSự kiệnProBit Global x Vestate (VESTATE) Sự kiện AMA trên Telegram: Phần thưởng 15.000 VESTATE vào lúc 08:00 UTC 22 tháng 2, 2024

ProBit Global x Vestate (VESTATE) Sự kiện AMA trên Telegram: Phần thưởng 15.000 VESTATE vào lúc 08:00 UTC 22 tháng 2, 2024

Ngày xuất bản: lúc 9:03 20 tháng 2, 2024 (UTC+0)

 

ProBit Global sẽ tổ chức phiên AMA session for Vestate (VESTATE) trên kênh Telegram chính thức của mình: https://t.me/ProBitGlobalOfficial.

Đây là cơ hội tuyệt vời để tiếp thu kiến thức về dự án Vestate (VESTATE) bằng cách đặt câu hỏi trực tiếp cho nhóm. Đồng thời, bạn sẽ có cơ hội giành được token VESTATE!

Thời gian sự kiện

lúc 8:00 22 tháng 2, 2024 (UTC+0)

Chương trình sự kiện

 • Phần 1 - Chào mừng dự án Vestate (VESTATE)
  Giới thiệu khách mời từ Vestate (VESTATE).

 • Phần 2 - Q&A
  Tổng phần thưởng: 4.270 VESTATE
  Hỏi bất cứ điều gì về  Vestate (VESTATE)! Đăng câu hỏi AMA của bạn cho dự án Vestate (VESTATE) trên Twitter. Dự án sẽ chọn 5 câu hỏi để trả lời trong số tất cả các câu hỏi. Những người tham gia đặt câu hỏi được chọn sẽ nhận thưởng 854 VESTATE cho mỗi người.

 • Phần 3 - Quiz
  Tổng phần thưởng: 4.270 VESTATE
  Dự án Vestate (VESTATE) sẽ hỏi 5 câu hỏi và 5 người đầu tiên trả lời đúng sẽ giành được 854 VESTATE mỗi người!

 • Part 4 - Live Q&A
  Tổng phần thưởng: 6.
  460 VESTATE
  Hỏi bất cứ điều gì về Vestate (VESTATE) TRỰC TIẾP! Đăng câu hỏi AMA của bạn trong phần này của AMA và dự án Vestate (VESTATE) sẽ chọn 5 câu hỏi để trả lời. Những người tham gia đặt các câu hỏi đã chọn sẽ được thưởng 1.292 VESTATE mỗi người.

 Cách tham gia
Để tham gia AMA về dự án Vestate (VESTATE), vui lòng tham gia kênh Telegram chính thức của ProBit Global: https://t.me/ProBitGlobalOfficial 

 Các điều khoản và điều kiện

 • Người dùng được yêu cầu tham gia và theo dõi Official ProBit Global X (Twitter)  và Vestate (VESTATE)’s X (Twitter) để đủ điều kiện tham gia.
 • Mỗi tài khoản chỉ đủ điều kiện để giành chiến thắng một lần.
 • Việc phân phối phần thưởng sẽ được xử lý trong vòng 2 tuần sau khi kết thúc sự kiện.
 • Phân phối sẽ chỉ được xử lý sau khi tất cả thông tin bắt buộc đã được nhận từ những người chiến thắng sự kiện.
 • Trong trường hợp không nhận được thông tin yêu cầu trong vòng 05 ngày, phần thưởng sẽ bị hủy bỏ.
 • ProBit Global có toàn quyền hủy bỏ hoặc sửa đổi các quy tắc của sự kiện.
 • ProBit Global bảo lưu quyền giải thích cuối cùng về kết quả của những sự kiện này.