Thông báoSự kiệnCuộc thi giao dịch Galvan (IZE)

Cuộc thi giao dịch Galvan (IZE)

Ngày xuất bản: lúc 7:18 30 tháng 10, 2023 (UTC+0)

Trang cuộc thi giao dịch IZE

Thời gian diễn ra: lúc 8:00 2 tháng 11, 2023 (UTC+0) - lúc 8:00 16 tháng 11, 2023 (UTC+0)

Tổng phần thuởng: 18.000.000 IZE

 Điều kiện đủ để tham gia

Phải stake tối thiểu 100 PROB để đủ điều kiện tham gia sự kiện này và PROB đã stake không thể giảm trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi.

Stake PROB: https://www.probit.com/vi-vn/stake/PROB

Hướng dẫn staking: https://www.probit.com/vi-vn/hc/360039717011-How-to-Stake-PROB 

Giao dịch IZE, Nhận IZE

Cuộc thi giao dịch sẽ được tổ chức cho cặp giao dịch IZE/USDT. Tổng cộng 18.000.000 IZE sẽ được phân phối cho 20 nhà giao dịch có khối lượng lớn nhất theo thứ tự này.

Top 1: 1.116.000 IZE

Top 2: 1.093.500 IZE

Top 3: 1.071.000 IZE

Top 4: 1.048.500 IZE

Top 5: 1.026.000 IZE

Top 6: 1.003.500 IZE

Top 7: 981.000 IZE

Top 8: 958.500 IZE

Top 9: 936.000 IZE

Top 10: 913.500 IZE

Top 11: 891.000 IZE

Top 12: 868.500 IZE

Top 13: 846.000 IZE

Top 14: 823.500 IZE

Top 15: 801.000 IZE

Top 16: 778.500 IZE

Top 17: 756.000 IZE

Top 18: 733.500 IZE

Top 19: 711.000 IZE

Top 20: 643.500 IZE

Nhận phí giao dịch thấp khi stake PROB

Stake PROB sẽ mở khóa phí giao dịch thấp hơn dựa trên cấp độ thành viên của bạn, được xác định bởi số tiền bạn stake. Số tiền stake PROB cao hơn sẽ nhận được phí giao dịch thấp nhất, vì vậy hãy stake PROB của bạn để bắt đầu hưởng lợi.

▶ Các điều khoản và điều kiện

  • Phải stake tối thiểu 100 PROB để tham gia tất cả các cuộc thi giao dịch.
  • PROB đã stake của người dùng phải được duy trì và không được giảm trong thời gian diễn ra cuộc thi.
  • Xếp hạng cạnh tranh giao dịch được xác định theo tổng khối lượng giao dịch, được quy đổi thành USDT.
  • Có thể có sự khác biệt giữa bảng xếp hạng và kết quả thực tế do bảng xếp hạng được cập nhật định kỳ.
  • Phần thưởng sẽ được phân phối cho ví ProBit Global trong vòng hai tuần sau khi kết thúc Cuộc thi giao dịch.
  • ProBit Global có toàn quyền hủy bỏ hoặc sửa đổi các quy tắc của sự kiện.
  • ProBit Global bảo lưu quyền giải thích cuối cùng về kết quả của những sự kiện này.
  • Trong trường hợp hòa, số tiền PROB nắm giữ sẽ được sử dụng để xác định người chiến thắng.