Thông báoSự kiệnMua Crypto qua Onramp.Money với mức phí 0% cho đến khi lúc 00:00 UTC 20 tháng 6, 2024

Mua Crypto qua Onramp.Money với mức phí 0% cho đến khi lúc 00:00 UTC 20 tháng 6, 2024

Ngày xuất bản: lúc 2:59 17 tháng 5, 2024 (UTC+0)

ProBit Global sẽ triển khai chương trình khuyến mãi kéo dài một tháng với sự cộng tác của nhà cung cấp dịch vụ thanh toán Onramp.Money, cho phép người dùng mua BTC, ETH, USDT bằng cách sử dụng tiền tệ fiat địa phương với mức phí 0% ở hơn 30 quốc gia.

Onramp.Money là đối tác thanh toán fiat-to-crypto cho phép người dùng mua và bán tài sản kỹ thuật số ngay lập tức với phí xử lý thấp nhất. Họ hỗ trợ hơn 400 token và cho phép người dùng dễ dàng mua và bán nhiều tài sản kỹ thuật số trên tất cả các chuỗi.

Thời gian:

lúc 0:00 20 tháng 5, 2024 (UTC+0)lúc 0:00 20 tháng 6, 2024 (UTC+0)

Điều khoản và Điều kiện

  • ProBit Global có quyền tạm dừng hoặc ngừng sự kiện theo quyết định riêng của mình.
  • ProBit Global có quyền hủy bỏ hoặc sửa đổi các quy tắc sự kiện theo quyết định riêng của mình.
  • ProBit Global có quyền giải thích cuối cùng về kết quả của những sự kiện này.