Thông báoThông báo bảo trìProBit Global hỗ trợ tích hợp Love.io (LOVE) trên BNB Smart Chain (BEP20)

ProBit Global hỗ trợ tích hợp Love.io (LOVE) trên BNB Smart Chain (BEP20)

Ngày xuất bản: lúc 1:45 6 tháng 3, 2024 (UTC+0)

ProBit Global sẽ hỗ trợ tích hợp token Love.io (LOVE) trên Smart Chain BNB (BEP20).

Xin lưu ý các lịch trình chính sau:

  • lúc 8:00 5 tháng 3, 2024 (UTC+0): Mở nạp và rút token Love.io (LOVE) trên mạng BNB Smart Chain (BEP20).

Việc nạp và rút token LOVE trên mạng Ethereum (ERC-20) sẽ tiếp tục được hỗ trợ.

Giao dịch token LOVE vẫn tiếp tục như bình thường và sẽ không bị ảnh hưởng bởi việc tích hợp token.

Chân thành cảm ơn sự hỗ trợ của người dùng,

ProBit Global