Thông báoThông báo bảo trìProBit Global tạm dừng nạp và giao dịch Fone (FONE)

ProBit Global tạm dừng nạp và giao dịch Fone (FONE)

Ngày xuất bản: lúc 8:27 28 tháng 3, 2024 (UTC+0)

ProBit Global tạm dừng gửi token và giao dịch Fone (FONE) do hoán đổi đang diễn ra.

Xin lưu ý các lịch trình chính sau:

  • lúc 2:24 27 tháng 3, 2023 (UTC+0): Đình chỉ nạp và giao dịch token Fone (FONE). Tất cả lệnh mở đều bị hủy.

=

Việc rút token FONE sẽ vẫn được mở trong thời gian này. Vui lòng tham khảo thông báo chính thức từ Fone (FONE) để biết thêm thông tin:

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ trực tiếp với Nhóm Token Fone (FONE):

FONE Telegram: https://t.me/fonenetwork 

FONE Twitter: https://twitter.com/FoneBlockchain 

Chân thành cảm ơn sự hỗ trợ của người dùng,

ProBit Global