Thông báoThông báo bảo trìProBit Global niêm yết cặp giao dịch IDNA/USDT

ProBit Global niêm yết cặp giao dịch IDNA/USDT

Ngày xuất bản: lúc 0:29 13 tháng 7, 2023 (UTC+0)

ProBit Global sẽ niêm yết cặp giao dịch IDNA/USDT của Token Idena vào ngày lúc 6:00 17 tháng 7, 2023 (UTC+0).

Xin lưu ý những điều sau đây:

  • Theo yêu cầu chính thức của nhóm, ProBit Global sẽ hủy niêm yết cặp giao dịch IDNA/BTC của Token Idena vào ngày lúc 6:00 17 tháng 7, 2023 (UTC+0).
  • Tất cả lệnh đặt IDNA/BTC mở sẽ tự động bị xóa và hủy

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ trực tiếp với nhóm Idena: