Thông báoSự kiệnSự kiện Staking Green Universe Coin (GUC) - Phần thưởng 10.000.000 GUC

Sự kiện Staking Green Universe Coin (GUC) - Phần thưởng 10.000.000 GUC

Ngày xuất bản: lúc 7:15 8 tháng 6, 2023 (UTC+0)

Tham gia stake GUC

Thời gian diễn ra: lúc 6:00 9 tháng 6, 2023 (UTC+0)lúc 6:00 9 tháng 7, 2023 (UTC+0)

Thời gian stake: 90/180/270/360 ngày

Phần thưởng: Lên đến 20%/50%/80%/120% GUC cho mỗi thời gian stake

Tổng lượng staking: 100 GUC
Tổng phần thưởng: 10.000.000 GUC

Stake GUC, Nhận GUC

Người dùng stake GUC trên ProBit Global trong khoảng thời gian yêu cầu sẽ nhận được tới 20%/50%/80%/120% mỗi khoảng thời gian bằng GUC như sau:

Thời gian Staking

Tỉ lệ phần thưởng %

Tổng phần thưởng staking

90 ngày

20%

2.000.000 GUC

180 ngày

50%

3.000.000 GUC

270 ngày

80%

2.000.000 GUC

360 ngày

120%

3.000.000 GUC

 

Điều khoản và điều kiện

  • Không thể giao dịch hoặc rút GUC đã stake trong thời gian stake.
  • Phần thưởng stake sẽ được phân phối sau khi thời gian stake đã trôi qua. Việc này sẽ tự động được thực hiện sau vài ngày làm việc, vui lòng không liên hệ với ProBit Global hoặc Green Universe Coin.
  • Các quy tắc và ngày của chiến dịch có thể thay đổi và chiến dịch stake có thể bị ProBit Global và nhóm Green Universe Coin hủy bỏ trong một số trường hợp nhất định mà không cần thông báo thêm.
  • ProBit Global bảo lưu quyền giải thích cuối cùng các quy tắc cho chiến dịch stake GUC.