Thông báoThông báo bảo trìProBit Global huỷ niêm yết Shibnobi (SHINJA)

ProBit Global huỷ niêm yết Shibnobi (SHINJA)

Ngày xuất bản: lúc 6:49 7 tháng 8, 2023 (UTC+0)

ProBit Global sẽ không hỗ trợ hoán đổi token SHINJA và sẽ tiếp tục với việc hủy niêm yết Shibnobi (SHINJA). Xin lưu ý những ngày quan trọng sau đây:

  • lúc 0:30 3 tháng 8, 2023 (UTC+0)
  • Nạp token đã đóng
  • Đã xoá cặp giao dịch Shibnobi (SHINJA/USDT)
  • lúc 8:00 7 tháng 8, 2023 (UTC+0)
  • Tất cả lệnh đặt đang mở đều bị hủy
  • lúc 8:00 7 tháng 9, 2023 (UTC+0)
  • Rút token sẽ đóng
  • Người dùng phải rút token trước ngày này, mọi token còn lại sau thời hạn sẽ bị hủy bỏ.
  • Vui lòng liên hệ với nhóm dự án nếu bạn muốn tham gia hoán đổi token:

Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của người dùng,

ProBit Global