Thông báoThông báo bảo trìProBit Global hỗ trợ di chuyển token WEMIX (WEMIX)

ProBit Global hỗ trợ di chuyển token WEMIX (WEMIX)

Ngày xuất bản: lúc 9:00 24 tháng 8, 2023 (UTC+0)

ProBit Global sẽ hỗ trợ di chuyển token WEMIX từ mạng KLAY sang mạng chính WEMIX.

Xin lưu ý các lịch trình chính sau:

  • lúc 2:00 28 tháng 8, 2023 (UTC+0): Tạm dừng gửi và rút token WEMIX trên mạng Klaytn (KLAY).
  • Sẽ được thông báo: Chúng tôi sẽ thông báo cho người dùng về việc mở nạp và rút tiền WEMIX trên mạng chính WEMIX sau khi quá trình di chuyển hoàn tất và mạng đã được xác minh là ổn định.

Giao dịch token WEMIX vẫn tiếp tục như bình thường và sẽ không bị ảnh hưởng bởi việc di chuyển token.

Trân trọng cảm ơn,

ProBit Global