Thông báoSự kiệnProBit Global x Landwolf (WOLF) Megadrop - Chiến thắng 520.000.000 WOLF

ProBit Global x Landwolf (WOLF) Megadrop - Chiến thắng 520.000.000 WOLF

Ngày xuất bản: lúc 7:53 29 tháng 5, 2024 (UTC+0)

⯈ Thời gian sự kiện

{{Ngày 29 tháng 5 năm 2024, 08:30 UTC}} đến {{Ngày 12 tháng 6 năm 2024, 08:30 UTC}}

*Việc trao thưởng sẽ hoàn tất trong vòng 2 tuần sau khi sự kiện kết thúc.

 

⯈ Cách tham gia Landwolf (WOLF) Megadrop

Hoàn thành TẤT CẢ các nhiệm vụ sau và nhận 200,000 WOLF:

⭐️ NHIỆM VỤ 1: Theo dõi tài khoản chính thức của ProBit Global và Landwolf trên

 ⭐️ NHIỆM VỤ 2: Thích bài đăng này, đăng lại, và gắn tag

  • @ProBit_Exchange
  • @Wolf0x67

⭐️ NHIỆM VỤ 3: Theo dõi tài khoản telegram chính thức của ProBit Global và Landwolf trên

⭐️ NHIỆM VỤ 4: Điền biểu mẫu: https://forms.gle/wnZSV5a2xZmHpp2u8 

⯈ Làm sao để nhận thêm Landwolf (WOLF) Megadrop

Ngoài những nhiệm vụ #1, #2, #3, and #4 ở trên, hoàn thành những nhiệm vụ sau để được thưởng thêm token WOLF:

⭐️ NHIỆM VỤ BONUS: Giao dịch token WOLF với giá trị ít nhất 15 USDT trở lên trong thời gian diễn ra sự kiện. Top Đầu những người tham gia có lưu lượng giao dịch WOLF cao nhất sẽ được thưởng theo thứ tự sau:

Vị trí thứ 1 - 20: 4.000.000 WOLF

Và 120 người chơi kế tiếp sẽ nhận được 2.000.000 WOLF mỗi người.

▶ Lưu ý:

Tổng ngân sách cho nhiệm vụ #1, #2, #3 & #4: 200.000.000 WOLF

Tổng ngân sách cho nhiệm vụ bonus: 320.000.000 WOLF

Tổng ngân sách Megadrop tối đa 520.000.000 WOLF. Những người tham gia hoàn thành nhiệm vụ yêu cầu sau khi đã đạt đến giới hạn sẽ không được nhận Megadrops.

▶ Điều khoản và Điều kiện

  • Mỗi cá nhân chỉ được thắng một lần.
  • ProBit Global có quyền loại những người tham gia có liên quan đến các hành vi độc hại như tạo nhiều tài khoản.
  • ProBit Global có quyền tạm dừng hoặc ngừng sự kiện.
  • ProBit Global có quyền hủy bỏ hoặc sửa đổi các quy tắc sự kiện.
  • ProBit Global có quyền giải thích cuối cùng về kết quả của sự kiện này.