Thông báoSự kiệnProBit Global x Sự kiện AMA Green Universe Coin trên Telegram: Phần thưởng 10.000 token GUC lúc 07:00 UTC 25 tháng 5, 2023

ProBit Global x Sự kiện AMA Green Universe Coin trên Telegram: Phần thưởng 10.000 token GUC lúc 07:00 UTC 25 tháng 5, 2023

Ngày xuất bản: lúc 0:26 19 tháng 5, 2023 (UTC+0)

ProBit Global sẽ tổ chức AMA dành cho Green Universe Coin trên kênh Telegram chính thức: https://t.me/ProBitGlobalOfficial.

Đây là một cơ hội tuyệt vời để thu thập kiến ​​thức về Green Universe Coin bằng cách đặt câu hỏi trực tiếp cho dự án. Đồng thời, bạn sẽ có cơ hội giành được token GUC!

Thời gian diễn ra

lúc 7:00 25 tháng 5, 2023 (UTC+0)

Chương trình sự kiện

 • Phần 1 - Chào đón dự án Green Universe Coin
  Introduction of guests from Green Universe Coin team.

 • Phần 2 - Q&A
  Tổng phần thưởng: 5.000 GUC
  Hỏi bất cứ điều gì về Green Universe Coin! Đăng câu hỏi AMA của bạn cho dự án Green Universe Coin trên Twitter. The team will choose 5 questions to answer among all questions..Dự án sẽ chọn 5 câu hỏi để trả lời trong số tất cả các câu hỏi. Những người tham gia đặt câu hỏi đã chọn sẽ được thưởng 1.000 token GUC cho mỗi người.

 • Phần 3 - Quiz
  Tổng phần thưởng: 5.000 GUC
  Dự án Green Universe Coin sẽ hỏi 5 câu hỏi và 5 người đầu tiên trả lời đúng sẽ giành được 1.000 token GUC mỗi người!

 Cách tham gia
Để tham gia AMA Green Universe Coin (GUC), vui lòng tham gia kênh Telegram chính thức của ProBit Global: https://t.me/ProBitGlobalOfficial 

Các điều khoản và điều kiện

 • Mỗi tài khoản chỉ đủ điều kiện để giành chiến thắng một lần.
 • Việc phân phối phần thưởng sẽ được xử lý trong vòng 2 tuần sau khi kết thúc GUC IEO.
 • Phân phối sẽ chỉ được xử lý sau khi KYC BƯỚC 2 và tất cả thông tin bắt buộc đã được nhận từ những người chiến thắng sự kiện.
 • Trong trường hợp không nhận được thông tin yêu cầu trong vòng 5 ngày, phần thưởng sẽ bị hủy bỏ.
 • ProBit Global có toàn quyền hủy bỏ hoặc sửa đổi các quy tắc của sự kiện.
 • ProBit Global bảo lưu quyền giải thích cuối cùng về kết quả của những sự kiện này.