Thông báoThông báo bảo trì[Đã hoàn thành] ProBit Global hỗ trợ Hard Fork Klaytn (KLAY)

[Đã hoàn thành] ProBit Global hỗ trợ Hard Fork Klaytn (KLAY)

Ngày xuất bản: lúc 7:20 27 tháng 2, 2024 (UTC+0)

Cập nhật lúc 22:29 5 tháng 3, 2024 (UTC+0):

Việc bảo trì đã hoàn tất và việc gửi và rút tiền của Klaytn (KLAY) đã hoạt động trở lại như bình thường.

Xin lưu ý các lịch trình chính sau:        

  • lúc 7:00 4 tháng 3, 2024 (UTC+0):
  • lúc 8:00 4 tháng 3, 2024 (UTC+0):
  • Thời gian hard fork ước tính.
  • Thông tin sẽ được thông :
  • Chúng tôi sẽ thông báo cho người dùng về việc tiếp tục gửi và rút tiền sau khi hard fork hoàn tất và mạng đã được xác minh là ổn định.

Giao dịch KLAY/USDT vẫn tiếp tục như bình thường và sẽ không bị ảnh hưởng bởi hoạt động hard fork. Để biết thêm thông tin về hard fork, vui lòng tham khảo phần sau:

Chân thành cảm ơn sự hỗ trợ của người dùng,

ProBit Global