Thông báoThông báo bảo trìProBit Global cung cấp hỗ trợ cải tiến cho các cặp giao dịch được chọn

ProBit Global cung cấp hỗ trợ cải tiến cho các cặp giao dịch được chọn

Ngày xuất bản: lúc 1:34 22 tháng 2, 2024 (UTC+0)

Xin lưu ý các lịch trình chính sau:

  • lúc 6:00 23 tháng 2, 2023 (UTC+0):
  • Đình chỉ và loại bỏ các cặp giao dịch sau:
  • SUSHI/BTC
  • UMA/BTC
  • AAVE/BTC
  • Bổ sung cặp giao dịch sau:
  • AAVE/USDT

Giao dịch SUSHI/USDT và UMA/USDT vẫn tiếp tục như bình thường. Người dùng có thể tận dụng khối lượng giao dịch tăng lên trên các cặp nói trên sau khi loại bỏ thị trường BTC. Người dùng có thể yên tâm rằng tất cả token đều an toàn và sẽ không bị ảnh hưởng.

Chân thành cảm ơn sự hỗ trợ của người dùng,

ProBit Global