Thông báoSự kiệnTìm hiểu và kiếm tiền về Kambria (KAT) từ ngày 5 tháng 1 năm 2024

Tìm hiểu và kiếm tiền về Kambria (KAT) từ ngày 5 tháng 1 năm 2024

Ngày xuất bản: lúc 8:58 3 tháng 1, 2024 (UTC+0)

Khi nào khóa học Kambria (KAT) sẽ có?

 • Khóa học mở ra:lúc 5:00 5 tháng 1, 2024 (UTC+0)

*Cho đến khilúc 5:00 19 tháng 1, 2024 (UTC+0) hoặc phân bổ hết.

Tôi có thể kiếm được bao nhiêu từ khóa học này?

 • Mỗi người tham gia đủ điều kiện có thể nhận được tối đa   1.000 KAT hoặc 100 KAT   mỗi câu trả lời đúng.
 • Tổng cộng 4.000.000  KAT có sẵn cho khóa học này. Phần thưởng có giới hạn và được phân bổ cho những người tham gia đủ điều kiện trên cơ sở ai đến trước được phục vụ trước.

Làm cách nào để nhận tiền điện tử miễn phí trên Tìm hiểu & Kiếm tiền của ProBit Global?

Để bắt đầu, hãy truy cập Tìm hiểu & Kiếm tiền ! Cần thêm chi tiết? Đọc hoàn chỉnh   Cách tìm hiểu và kiếm tiền điện tử miễn phí trên ProBit Global tại đây.

Ai đủ điều kiện tham gia Học & Kiếm tiền?

 • Tất cả người dùng đã hoàn thành KYC STEP2 đều đủ điều kiện xem và đọc các khóa học Tìm hiểu & Kiếm tiền, tham gia các câu đố và kiếm tiền điện tử miễn phí.

Các điều khoản và điều kiện

 • Phần thưởng cá nhân được xác định bằng số lượng câu trả lời đúng được gửi trong bài kiểm tra và được tính như sau:
  số tiền phân bổ tối đa cho mỗi người dùng X số câu trả lời đúng/tổng số câu hỏi trắc nghiệm.
 • Phần thưởng có giới hạn và được phân bổ cho những người tham gia đủ điều kiện trên cơ sở ai đến trước được phục vụ trước. Nếu tất cả các phần thưởng hiện có đã được phân bổ trước khi người tham gia gửi bài kiểm tra thì người tham gia đó sẽ không đủ điều kiện nhận bất kỳ phần thưởng nào.
 • Tất cả phần thưởng sẽ được phân phối trong vòng 2 tuần sau khi khóa học kết thúc hoặc 2 tuần sau ngày niêm yết - tùy điều kiện nào xảy ra sau .   Đi tới Lịch sử Học & Kiếm tiền của tôi   để xem trạng thái phân phối phần thưởng .
 • Mỗi người tham gia chỉ có thể làm bài kiểm tra một lần.
 • ProBit Global có quyền loại những người tham gia sự kiện lạm dụng đang tham gia vào các hoạt động độc hại như chia sẻ và rò rỉ nội dung bài kiểm tra và/hoặc tạo nhiều tài khoản.
 • ProBit Global có quyền tạm dừng hoặc ngừng sự kiện theo quyết định riêng của mình.
 • ProBit Global có quyền hủy bỏ hoặc sửa đổi các quy tắc sự kiện theo quyết định riêng của mình.
 • ProBit Global có quyền giải thích cuối cùng về kết quả của những sự kiện này.