Thông báoThông báo bảo trì[Đã hoàn thành] ProBit Global hỗ trợ Hard Fork và nâng cấp network BNB Smart Chain (BEP20)

[Đã hoàn thành] ProBit Global hỗ trợ Hard Fork và nâng cấp network BNB Smart Chain (BEP20)

Ngày xuất bản: lúc 2:36 6 tháng 12, 2023 (UTC+0)

Cập nhật lúc 15:07 7 tháng 12, 2023 (UTC+0):

Việc bảo trì đã hoàn tất và việc nạp và rút trên BNB Smart Chain (BEP20) đã hoạt động trở lại như bình thường.

Xin lưu ý các lịch trình chính sau:        

  • lúc 7:45 7 tháng 12, 2023 (UTC+0): Đình chỉ gửi và rút tất cả token trên Smart Chain BNB (BEP20).
  • lúc 8:00 7 tháng 12, 2023 (UTC+0): Estimated hard fork time
  • Sẽ được thông báo: Chúng tôi sẽ thông báo cho người dùng về việc tiếp tục gửi và rút tiền sau khi quá trình nâng cấp hoàn tất và mạng đã được xác minh là ổn định.

Giao dịch tất cả token trên BNB Smart Chain (BEP20) vẫn tiếp tục như bình thường và sẽ không bị ảnh hưởng bởi hoạt động nâng cấp và hard fork.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng tham khảo như sau:

https://www.binance.com/en/support/announcement/binance-will-support-the-bnb-smart-chain-bep20-network-upgrade-hard-fork-72a96837fd594fa7b0f5e5584dde6716 

Chân thành cảm ơn sự hỗ trợ của người dùng,

ProBit Global