Thông báoSự kiệnCuộc thi giao dịch Flux (FLUX)

Cuộc thi giao dịch Flux (FLUX)

Ngày xuất bản: lúc 2:08 21 tháng 4, 2023 (UTC+0)

Trang cuộc thi giao dịch FLUX

Thời gian diễn ra: lúc 8:00 21 tháng 4, 2023 (UTC+0) - lúc 8:00 4 tháng 5, 2023 (UTC+0)

Tổng phần thưởng: 10.000 FLUX

 Yêu cầu tham gia sự kiện:

Tối thiểu 100 PROB phải được stake để đủ điều kiện tham gia sự kiện này và PROB đã stake không thể giảm trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi.

Stake PROB: https://www.probit.com/stake/PROB
Hướng Stake
: https://www.probit.com/hc/360039717011-How-to-Stake-PROB 

 Giao dịch FLUX, Nhận thưởng  FLUX

Cuộc thi giao dịch sẽ được tổ chức cho cặp giao dịch FLUX/USDT. Tổng cộng 10.000 FLUX sẽ được phân phối cho 20 nhà giao dịch có khối lượng hàng đầu theo thứ tự này.

Top 1: 620 FLUX

Top 2: 607,5 FLUX

Top 3: 595 FLUX

Top 4: 582,5 FLUX

Top 5: 570 FLUX

Top 6: 557,5 FLUX

Top 7: 545 FLUX

Top 8: 532,5 FLUX

Top 9: 520 FLUX

Top 10: 507,5 FLUX

Top 11: 495 FLUX

Top 12: 482,5 FLUX

Top 13: 470 FLUX

Top 14: 457,5 FLUX

Top 15: 445 FLUX

Top 16: 432,5 FLUX

Top 17: 420 FLUX

Top 18: 407,5 FLUX

Top 19: 395 FLUX

Top 20: 357,5 FLUX

Nhận phí giao dịch thấp khi stake PROB

Stake PROB sẽ mở khóa phí giao dịch thấp hơn dựa trên cấp độ thành viên của bạn, được xác định bởi số tiền bạn stake. Số tiền stake PROB cao hơn sẽ nhận được phí giao dịch thấp nhất, vì vậy hãy stake PROB của bạn để bắt đầu hưởng lợi.

 Các điều khoản và điều kiện

  • Phải stake tối thiểu 100 PROB để tham gia tất cả các cuộc thi giao dịch.
  • PROB đã stake của người dùng phải được duy trì và không được giảm trong thời gian diễn ra cuộc thi.
  • Xếp hạng cạnh tranh giao dịch được xác định theo tổng khối lượng giao dịch, được quy đổi thành USDT.
  • Có thể có sự khác biệt giữa bảng xếp hạng và kết quả thực tế do bảng xếp hạng được cập nhật định kỳ.
  • Phần thưởng sẽ được phân phối cho ví ProBit Global trong vòng hai tuần sau khi kết thúc Cuộc thi giao dịch.
  • ProBit Global có toàn quyền hủy bỏ hoặc sửa đổi các quy tắc của sự kiện.
  • ProBit Global bảo lưu quyền giải thích cuối cùng về kết quả của những sự kiện này.
  • Trong trường hợp hòa, số tiền PROB nắm giữ sẽ được sử dụng để xác định người chiến thắng.