Thông báoThông báo bảo trìDanh sách các token sẽ bị hủy niêm yết lúc 06:00 UTC 14 tháng 7, 2023 (BFT, BTMAX, GAP, INRTOKEN, MCL, SNFT)

Danh sách các token sẽ bị hủy niêm yết lúc 06:00 UTC 14 tháng 7, 2023 (BFT, BTMAX, GAP, INRTOKEN, MCL, SNFT)

Ngày xuất bản: lúc 3:05 11 tháng 7, 2023 (UTC+0)

Các token được liệt kê bên dưới dự kiến sẽ bị hủy niêm yết khỏi ProBit Global:

 • Brazil National Fan Token (BFT)
 • Bitcoin Max (BTMAX)
 • GAPS (GAP)
 • INRTOKEN (INRTOKEN)
 • McLaren Fomula 1 FanToken (MCL)
 • Spain National Fan Token (SNFT)

Xin lưu ý những ngày quan trọng sau đây:

 • lúc 6:00 14 tháng 7, 2023 (UTC+0)
 • Tiền nạp được đóng lại.
 • Các cặp giao dịch bị xóa và tất cả các lệnh đang mở đều bị hủy.
 • lúc 6:00 14 tháng 8, 2023 (UTC+0)
 • Tất cả các giao dịch rút tiền đều bị đóng.
 • Người dùng phải rút token trước ngày này, mọi token còn lại sau thời hạn sẽ bị hủy bỏ.
 • Nếu việc rút tiền đã bị đình chỉ, vui lòng liên hệ trực tiếp với nhóm dự án. ProBit Global không thể hỗ trợ các vấn đề về nút hoặc bảo trì xảy ra trên mạng chính của token.

ProBit Global cố gắng cung cấp trải nghiệm giao dịch an toàn nhất cho tất cả người dùng của chúng tôi. Để đạt được mục tiêu này, tất cả các nhóm tham gia đều phải tuân theo các tiêu chuẩn cao trong quá trình đánh giá danh sách định kỳ. Hãy yên tâm, quy trình ra quyết định đằng sau việc hủy niêm yết tiềm năng không được xem nhẹ và chỉ được hoàn thiện theo một loạt các biện pháp thẩm định toàn diện nhằm ưu tiên sự an toàn của người dùng. Đối với bất kỳ câu hỏi hoặc hỗ trợ chung nào, hãy liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ sẵn lòng hỗ trợ.