Thông báoSự kiệnCuộc thi giao dịch Zororium (ZRT)

Cuộc thi giao dịch Zororium (ZRT)

Ngày xuất bản: lúc 6:04 22 tháng 11, 2023 (UTC+0)

Tham gia trade ZRT

Thời gian diễn ra: lúc 8:00 24 tháng 11, 2023 (UTC+0) - lúc 8:00 8 tháng 12, 2023 (UTC+0)

Phần thưởng: 20.000.000 ZRT

 Yêu cầu tham gia sự kiện:

Tối thiểu 100 PROB phải được stake để đủ điều kiện tham gia sự kiện này và PROB đã stake không thể giảm trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi.

Stake PROB: https://www.probit.com/stake/PROB
Hướng dẫn Stake:
: https://www.probit.com/vi-vn/hc/360039717011

Giao dịch ZRT, Kiếm thêm ZRT

Một cuộc thi giao dịch sẽ được tổ chức cho cặp giao dịch ZRT/USDT. Tổng cộng 20.000.000 ZRT   sẽ được phân phối cho 20 nhà giao dịch có khối lượng hàng đầu theo thứ tự này.

Top 1: 1.240.000 ZRT

Top 2: 1.215.000 ZRT

Top 3: 1.190.000 ZRT

Top 4: 1.165.000 ZRT

Top 5: 1.140.000 ZRT

Top 6: 1.115.000 ZRT

Top 7: 1.090.000 ZRT

Top 8: 1.065.000 ZRT

Top 9: 1.040.000 ZRT

Top 10: 1.015.000 ZRT

Top 11: 990.000 ZRT

Top 12: 965.000 ZRT

Top 13: 940.000 ZRT

Top 14: 915.000 ZRT

Top 15: 890.000 ZRT

Top 16: 865.000 ZRT

Top 17: 840.000 ZRT

Top 18: 815.000 ZRT

Top 19: 790.000 ZRT

Top 20: 715.000 ZRT

Nhận phí giao dịch thấp khi stake PROB

Stake PROB sẽ mở khóa phí giao dịch thấp hơn dựa trên cấp độ thành viên của bạn, được xác định bởi số tiền bạn stake. Số tiền stake PROB cao hơn sẽ nhận được phí giao dịch thấp nhất, vì vậy hãy stake PROB của bạn để bắt đầu hưởng lợi.

 Các điều khoản và điều kiện

  • Phải stake tối thiểu 100 PROB để tham gia tất cả các cuộc thi giao dịch.
  • PROB đã stake của người dùng phải được duy trì và không được giảm trong thời gian diễn ra cuộc thi.
  • Xếp hạng cạnh tranh giao dịch được xác định theo tổng khối lượng giao dịch, được quy đổi thành USDT.
  • Có thể có sự khác biệt giữa bảng xếp hạng và kết quả thực tế do bảng xếp hạng được cập nhật định kỳ.
  • Phần thưởng sẽ được phân phối cho ví ProBit Global trong vòng hai tuần sau khi kết thúc Cuộc thi giao dịch.
  • ProBit Global có toàn quyền hủy bỏ hoặc sửa đổi các quy tắc của sự kiện.
  • ProBit Global bảo lưu quyền giải thích cuối cùng về kết quả của những sự kiện này.
  • Trong trường hợp hòa, số tiền PROB nắm giữ sẽ được sử dụng để xác định người chiến thắng.