Thông báoSự kiệnLearn & Earn về Bitcoin từ ngày 26/09/2022

Learn & Earn về Bitcoin từ ngày 26/09/2022

Ngày xuất bản: lúc 0:00 22 tháng 9, 2022 (UTC+0)

Khi nào sẽ bắt đầu khóa học về Bitcoin (BTC)?

 • Ngày bắt đầu: 07:00 UTC+7 ngày 26/09/2022
 • Ngày kết thúc: 06:59 UTC+7 ngày 01/11/2022

Tôi có thể kiếm được bao nhiêu từ khóa học này?

 • Mỗi người tham gia đủ điều kiện có thể nhận được tối đa 0,00025 BTC hoặc 0,000025 BTC cho mỗi câu trả lời đúng.
 • Tổng cộng có 0,20 BTC cho khóa học này. Phần thưởng có giới hạn và được phân bổ cho những người tham gia đủ điều kiện trên cơ sở ai đến trước được phục vụ trước.

Làm cách nào để nhận tiền điện tử miễn phí bằng cách tham gia Learn & Earn trên ProBit Global?

Để bắt đầu, hãy truy cập Learn & Earn và xem các khóa học mới nhất hiện có!

Đọc toàn bộ Cách tham gia Learn & Earn trên ProBit Global tại đây.

Ai sẽ đủ điều kiện tham gia Learn & Earn?

 • Tất cả người dùng đã hoàn thành KYC STEP2 đều đủ điều kiện để xem và đọc các khóa học Learn & Earn, trả lời các câu đố và kiếm tiền điện tử miễn phí.

Điều khoản và điều kiện

 • Phần thưởng của mỗi cá nhân được xác định bằng số câu trả lời đúng được gửi trong bài kiểm tra và được tính như sau:

(Số lượng phân phối tối đa cho mỗi người dùng X số câu trả lời đúng) /( tổng số câu hỏi đố vui).

 • Phần thưởng có giới hạn và được phân bổ cho những người tham gia đủ điều kiện trên cơ sở ai đến trước được phục vụ trước. Nếu tất cả phần thưởng có sẵn đã được phân bổ trước khi người tham gia gửi câu hỏi, người tham gia sẽ không đủ điều kiện nhận bất kỳ phần thưởng nào.
 • Tất cả phần thưởng được phân phối trong vòng 2 tuần sau khi khóa học kết thúc. Để kiểm tra phần thưởng đã kiếm được và khi nào chúng sẽ được phân phối, hãy chuyển đến Lịch sử Learn & Earn của tôi.
 • Mỗi người tham gia chỉ có thể làm bài kiểm tra một lần.
 • ProBit Global có quyền loại những người tham gia sự kiện lạm dụng tham gia vào các hoạt động độc hại như chia sẻ và làm rò rỉ nội dung bài kiểm tra.
 • ProBit Global có toàn quyền quyết định tạm dừng hoặc ngừng sự kiện.
 • ProBit Global có toàn quyền hủy bỏ hoặc sửa đổi các quy tắc sự kiện theo quyết định của riêng mình.
 • ProBit Global có quyền giải thích cuối cùng về kết quả của những sự kiện này.