Thông báoThông báo bảo trìCập nhật địa chỉ gửi tiền BizAuto (BIZA)

Cập nhật địa chỉ gửi tiền BizAuto (BIZA)

Ngày xuất bản: lúc 9:00 2 tháng 2, 2023 (UTC+0)

Địa chỉ gửi tiền BizAuto (BIZA) đã được cập nhật. Vui lòng lưu ý các chi tiết sau khi gửi mã thông báo BIZA:

  • Sử dụng Địa chỉ gửi tiền mới: bizawalletpb
  • Ghi lại bản ghi nhớ như được hiển thị trên trang gửi tiền của bạn

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ trực tiếp với BizAuto Team: