Thông báoThông báo bảo trì[Hoàn thành] Thông báo bảo trì hệ thống tạm thời

[Hoàn thành] Thông báo bảo trì hệ thống tạm thời

Ngày xuất bản: lúc 5:29 27 tháng 7, 2023 (UTC+0)

Cập nhật lúc 6:45 27 tháng 7, 2023 (UTC+0):

Bảo trì hệ thống đã hoàn tất và tất cả các hoạt động của trang web và ứng dụng đã hoạt động trở lại bình thường.

Người dùng ProBit Global được khuyến cáo rằng việc đăng nhập vào trang web và ứng dụng có thể tạm thời không khả dụng cho đến khi có thông báo mới, tuy nhiên, tất cả người dùng vẫn có thể xem sàn giao dịch và sử dụng các tính năng khác nhau của trang web.

Người dùng có thể yên tâm rằng tất cả các khoản tiền đều an toàn và sẽ không bị ảnh hưởng. Chúng tôi xin lỗi vì bất kỳ sự bất tiện nào mà điều này có thể gây ra và cảm ơn bạn đã kiên nhẫn trong khi chúng tôi làm việc để khôi phục hoạt động.