Thông báoThông báo bảo trìDanh sách các token sẽ bị hủy niêm yết vào ngày 09 tháng 12 năm 2022 (PORUS, BCC, HPTT, ORIGIN, WLOG, BOLTT, NUVO, UBIN, TRPEB, CFNB, SCP)

Danh sách các token sẽ bị hủy niêm yết vào ngày 09 tháng 12 năm 2022 (PORUS, BCC, HPTT, ORIGIN, WLOG, BOLTT, NUVO, UBIN, TRPEB, CFNB, SCP)

Ngày xuất bản: lúc 1:59 6 tháng 12, 2022 (UTC+0)

Cập nhật lúc 5:00 9 tháng 1, 2023 (UTC+0):

Việc rút Porus (PORUS) sẽ được gia hạn đến lúc 6:00 15 tháng 2, 2023 (UTC+0).

Các token được liệt kê bên dưới dự kiến ​​sẽ bị hủy niêm yết khỏi ProBit Global vào ngày 09 tháng 12 năm 2022, lúc 13:00 UTC+7:

 • Porus (PORUS)
 • Boco Coin (BCC)
 • Hyper Trust (HPTT)
 • Origin (ORIGIN)
 • WLOG (WLOG)
 • Boltt (BOLTT)
 • NUVO (NUVO)
 • Ubiner (UBIN)
 • Turnple Blue (TRPEB)
 • Coffnb (CFNB)
 • SCprime (SCP)

Xin lưu ý những ngày quan trọng sau đây:

 • Ngày 09 tháng 12 năm 2022 lúc 13:00 UTC+7
 • Đóng Nạp
 • Các cặp giao dịch bị xóa và tất cả các lệnh đang mở bị hủy
 • Ngày 09 tháng 01 năm 2023 lúc 13:00 UTC+7
 • Đóng Rút
 • Người dùng phải rút token trước ngày này, mọi token còn lại sau thời hạn sẽ bị hủy bỏ.
 • Nếu việc rút tiền đã bị đình chỉ, vui lòng liên hệ trực tiếp với nhóm dự án. ProBit Global không thể hỗ trợ các vấn đề về nút hoặc bảo trì xảy ra trên mạng chính của mã thông báo.

ProBit Global cố gắng cung cấp trải nghiệm giao dịch an toàn nhất cho tất cả người dùng của chúng tôi. Để đạt được mục tiêu này, tất cả các nhóm tham gia đều phải tuân theo các tiêu chuẩn cao trong quá trình đánh giá danh sách định kỳ. Hãy yên tâm, quy trình ra quyết định đằng sau việc hủy niêm yết tiềm năng không được xem nhẹ và chỉ được hoàn thiện theo một loạt các biện pháp thẩm định toàn diện nhằm ưu tiên sự an toàn của người dùng. Đối với bất kỳ câu hỏi hoặc hỗ trợ chung nào, hãy liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ sẵn lòng hỗ trợ.