Thông báoThông báo bảo trì[Đã hoàn thành] ProBit Global Hỗ trợ Swap Token Monetas (MNTG)

[Đã hoàn thành] ProBit Global Hỗ trợ Swap Token Monetas (MNTG)

Ngày xuất bản: lúc 0:49 29 tháng 3, 2023 (UTC+0)

Cập nhật lúc 8:00 11 tháng 4, 2023 (UTC+0):

Việc hoán đổi MNTG đã hoàn tất và việc gửi, rút tiền và giao dịch đã tiếp tục như bình thường.

ProBit Global sẽ hỗ trợ hoán đổi token Monetas (MNTG). Xin lưu ý các lịch trình chính sau đây:

  • lúc 0:30 28 tháng 3, 2023 (UTC+0): MNTG tạm ngưng gửi tiền và rút tiền
  • lúc 0:00 29 tháng 3, 2023 (UTC+0): MNTG tạm ngừng giao dịch
  • Tất cả các lệnh hiện tại sẽ bị hủy
  • Token MNTG sẽ được hoán đổi sang contract mới với tỷ lệ 20:1
  • Địa chỉ contract mới:

https://bscscan.com/address/0x89e4818ed21f668d65f7851839d2dd8ce5d208b0 

  • Sẽ được thông báo: Chúng tôi sẽ thông báo cho người dùng về việc nối lại tiền gửi và rút tiền MNTG sau khi quá trình nâng cấp hoàn tất và mạng đã được xác minh là ổn định.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ trực tiếp với Nhóm Monetas: