Thông báoThông báo bảo trìProBit Global hủy niêm yết Medifakt (FAKT)

ProBit Global hủy niêm yết Medifakt (FAKT)

Ngày xuất bản: lúc 1:31 3 tháng 6, 2024 (UTC+0)

Theo yêu cầu chính thức của nhóm phát triển Medifakt, ProBit Global sẽ không hỗ trợ việc đổi token Medifakt (FAKT) và sẽ tiến hành huỷ niêm yết FAKT.          

        

  • lúc 0:00 3 tháng 6, 2024 (UTC+0):
  • lúc 0:00 3 tháng 7, 2024 (UTC+0)
  • Đóng rút token.
  • Người dùng phải rút token trước thời hạn này. Bất kỳ token nào còn sót lại sau thời hạn sẽ bị vô hiệu.
  • Nếu việc rút token bị gián đoạn, vui lòng liên hệ trực tiếp với nhóm dự án.  
  • Chi tiết về việc đổi token Medifakt (FAKT):
  • Tỷ lệ đổi token Medifakt (FAKT) cũ sang token mới là 1:1
  • Người dùng phải tự rút token FAKT cũ và trực tiếp đổi sang token mới với nhóm Medifakt.
  • Tất cả token trên hợp đồng cũ sẽ bị hủy vĩnh viễn nếu không rút trước thời hạn.
  • Các thông báo sắp tới: ProBit Global sẽ thông báo cho người dùng sau khi quá trình chuyển đổi hoàn tất và chức năng nạp, rút, giao dịch cho token mới được kích hoạt trở lại.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ trực tiếp Nhóm Medifakt (FAKT):

Xin cảm ơn,

ProBit Global