Thông báoSự kiệnCuộc thi giao dịch Pepper Token (PEPE)

Cuộc thi giao dịch Pepper Token (PEPE)

Ngày xuất bản: lúc 11:15 12 tháng 7, 2021 (UTC+0)

Đường dẫn cuộc thi giao dịch PEPE

 

Thời gian diễn ra: 20/7/2021, 13:00 giờ VN - 30/7/2021, 21:00 giờ VN

Phần thưởng cuộc thi: 410.000 PEPE

 

Điều kiện tham gia sự kiện: Phải stake ít nhất 100 PROB để được tham gia sự kiện và không được giảm lượng PROB đã stake trong quá trình tham gia sự kiện.

Stake PROB: https://www.probit.com/vi-vn/stake/PROB

Hướng dẫn stake: https://support.probit.com/hc/vi-vn/articles/360039717011-How-to-Stake-PROB

 

Giao dịch PEPE, Kiếm thêm PEPE

Cuộc thi giao dịch được tổ chức dành cho các cặp giao dịch PEPE/USDT. Tổng phần thưởng trị giá 410.000 PEPE sẽ được phân phối cho Top 20 người giao dịch cao nhất theo thứ tự.

 

Hạng 1: 25.420,0 PEPE

Hạng 2: 24.907,5 PEPE

Hạng 3: 24.395,0 PEPE

Hạng 4: 23.882,5 PEPE

Hạng 5: 23.370,0 PEPE

Hạng 6: 22.857,5 PEPE 

Hạng 7: 22.345,0 PEPE

Hạng 8: 21.832,5 PEPE

Hạng 9: 21.320,0 PEPE

Hạng 10: 20.807,5 PEPE

Hạng 11: 20.295,0 PEPE

Hạng 12: 19.782,5 PEPE

Hạng 13: 19.270,0 PEPE

Hạng 14: 18.757,5 PEPE

Hạng 15: 18.245,0 PEPE

Hạng 16: 17.732,5 PEPE 

Hạng 17: 17.220,0 PEPE

Hạng 18: 16.707,5 PEPE

Hạng 19: 16.195,0 PEPE

Hạng 20: 14.657,5 PEPE

 

*Stake càng nhiều PROB càng được giảm phí giao dịch 

Stake PROB để được giảm phí giao dịch dựa trên cấp độ thành viên thông qua lượng PROB stake. Stake PROB càng nhiều thì phí giao dịch càng thấp, stake PROB để tận hưởng được nhiều lợi ích.

Để biết thêm thông tin về phí giao dịch, vui lòng tham khảo: https://www.probit.com/vi-vn/trading-fee 

Stake PROB! https://support.probit.com/hc/vi-vn/articles/360039717011-How-to-Stake-PROB

 

Điều khoản:

  • Phải stake tối thiểu 100 PROB để được tham gia các cuộc thi giao dịch.
  • Người dùng không được giảm PROB đã stake trong thời gian cuộc thi giao dịch diễn ra.
  • Thứ hạng cạnh tranh giao dịch sẽ được xác định theo tổng khối lượng giao dịch được quy đổi của USDT: (https://support.probit.com/hc/vi/articles/360039482652)
  • ProBit Global bảo lưu hoàn toàn quyền hủy bỏ hoặc sửa đổi quy tắc sự kiện.
  • ProBit Global bảo lưu quyền giải thích cuối cùng cho kết quả của các sự kiện này.
  • Trường hợp kết quả hòa, người nắm giữ nhiều PROB sẽ là người chiến thắng.