Thông báoTin tứcIEO NFTA đã bị hủy, việc hoàn lại sẽ được xử lý trong vòng 07 ngày

IEO NFTA đã bị hủy, việc hoàn lại sẽ được xử lý trong vòng 07 ngày

Ngày xuất bản: lúc 2:08 21 tháng 7, 2021 (UTC+0)

Sau khi tham vấn giữa NFTA và ProBit Global, chúng tôi đã đưa ra quyết định chung là chính thức hủy bỏ Cung cấp trao đổi ban đầu NFTA (IEO) do giá thị trường giảm xuống dưới mức giá IEO là 0,2 USDT.

 

Vì sự tôn trọng và cân nhắc dành cho tất cả những người tham gia IEO, chúng tôi sẽ hoàn lại tất cả các giao dịch mua NFTA vào ví của bạn trong vòng 7 ngày tới.

Chân thành cảm ơn sự hỗ trợ của quý khách hàng,

ProBit Global